Сенници тип кошница

Сенниците са слънцезащитни продукти с комплексно приложение, както при открити площи, така и на помещения, изложени на продължително слънчево греене. Те са почти задължителен аксесоар към всяка сграда в градовете по Средиземноморието, но намират все по-широко приложение и в континентална Европа.

Сенникът тип „кошница" има правилна кръгла форма. Има четири-пет рамена, които биват разгъвани под различен ъгъл. Конструкцията дава възможност всяко от рамената да се разтваря или събира самостоятелно, като зависи от желаната степен на слънцезащита. Механизмът е сходен на приципа на действие като ветрилото. Това е един изключително красив вид, поради което се използва най-често при декорация и прозорци и витрини на обществени и жилищни сгради.

Цветова гама